VALO INDUSTRIES

EU Office (Poland)
ul. Życzliwa 33/2
53-030 Wrocław
tel. +48 790 200 277

North America Office (USA)
6065 Roswell Rd.
Atlanta, GA 30328, USA
tel/fax +1 (404) 482 1369

Email:
contact@valoindustries.com

 


Contact


Valo Industries with PMT Grant for development in Japan

November 21, 2019

We are pleased to announce that Valo Industries has become  a part of the Polish Technological Bridges project which supports companies in their expansion into non-EU markets.

This time Valo Industries will bring its innovations to Japan, taking part in the development of its drones sector.

Spółka Valo Industries realizuje koordynowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu projekt w ramach programu “Polskie Mosty Technologiczne” (projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020).

Celem projektu jest wsparcie Valo Industries w ekspansji na rynek japoński.
Dzięki realizacji projektu Spółka rozpocznie sprzedaż swoich innowacyjnych ładowarek indukcyjnych dla dronów na tym rynku. Uzyskane w rezultacie projektu wsparcie pomoże w spełnieniu wymogów prawnych związanych z internacjonalizacją, nawiązaniu niezbędnych kontaktów z potencjalnymi kontrahentami i zawarciu pierwszych kontraktów sprzedażowych.

Wartość projektu to 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania to 200 000,00 PLN

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020