VALO INDUSTRIES

Biuro w UE (Polska)
ul. Życzliwa 33/2
53-030 Wrocław
tel. +48 790 200 277

Biuro w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone)
2277  Peachtree Rd.
NE Unit 604 Atlanta GA
tel. +1 510 417 1095

Biuro w Azji (Japonia)
4-14-13 Shinkoiwa Katushika-ku
Zip 124-0024 Tokyo
tel. +81 35607 8277

Email:
contact@valoindustries.com


Kontakt


Zapytanie o cenę

16 lipca 2020

W związku z realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji Innowacyjnych przedsiębiorstw”, Podziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, spółka VALO INDUSTRIES Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania dwóch usług – szczegóły w załącznikach.

Zapytanie o cenę dot. strategii

Zapytanie o cenę dot. działań marketingowych