VALO INDUSTRIES

Biuro w UE (Polska)
ul. Życzliwa 33/2
53-030 Wrocław
tel. +48 570 790 900

Biuro w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone)
2277  Peachtree Rd.
NE Unit 604 Atlanta GA
tel. +1 510 417 1095

Biuro w Azji (Japonia)
4-14-13 Shinkoiwa Katushika-ku
Zip 124-0024 Tokyo
tel. +81 35607 8277

Email:
contact@valoindustries.com


Kontakt


Zapytanie ofertowe

28 maja 2020

Zapytanie ofertowe do pobrania w linku.

Zapytanie zostało rozstrzygnięte:

  • Nazwa i adres oferenta: Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. P; ul. Kącik 4, 30-549 Kraków;
  • Data wpłynięcia oferty: 4.06.2020
  • Cena: 108 240, 00 PLN brutto